exor-agonia
Поднимите глаза и взгляните на это небо! (с)